tisdag 13 januari 2015

Högläsning

I en artikel i Svenska Dagbladet häromdagen , kunde vi läsa om vikten av att läsa högt för barn,samt att andelen föräldrar som läser högt för sina barn har minskat jämfört med hur det var för tio,respektive tjugo år sedan.

Jag är uppvuxen med två föräldrar som är riktiga bokmalmar och gärna läste högt för mig även när jag hade lärt mig att läsa själv.Jag och mina kollegor läser varje dag högt för barnen på jobbet och arbetar med boksamtal.Vi uppmuntrar även föräldrarna att läsa högt för barnen hemma.

Idag på jobbet kom ett barn och bad mig att läsa en bok.Vi läste en bok till och det kom fler och fler barn och deltog.Det slutade med att jag satt i en timme och läste böcker.Jag och barnen samtalde om begrepp i böckerna som de inte förstod och barnen fick berätta om egna erfarenheter de har från de situationer bokkaraktärerna befann sig i.Vi hade en väldigt trevlig stund och då kom jag att tänka på artikeln i Svd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar