fredag 7 augusti 2015

Högläsning för vuxna

Jag har tidigare berättat att vi prioriterar högläsning för barnen väldigt högt på mitt jobb. Genom att läsa för barnen får barnen möjlighet att utveckla sitt språk, och sin fantasi, och genom boksamtal får de möjlighet att träna sig i att föra samtal, lyssna på varandra och ta del av andras tankar och funderingar kring det som hänt i berättelsen.

Något jag däremot inte har varit i kontakt med lika mycket, är högläsning för vuxna. Förra veckan när jag hälsade på hos en kompis, höll hon på att läsa En man som heter Ove av Fredrik Backman. Hon frågade då en kväll om jag kunde tänka mig att läsa högt för henne, då hon kände sig trött. Jag läste en bit i boken för henne, och konstaterade att det är väldigt sällan jag läser högt ur vuxenböcker.

Egentligen var det inte så stor skillnad på att läsa högt ur en barnbok, men det kändes lite annorlunda. Nu har jag ju läst En man som heter Ove tidigare själv, så jag kände till boken ganska bra och visste ungefär var som skulle hända.

Jag kan rekommendera vuxna att ibland läsa högt för varandra, då det gav upphov till en intressant diskussion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar