fredag 14 augusti 2015

Bra och dåliga böcker

Jag läser för tillfället Stephen Kings bok Att skriva, som ger tips på tillvägagångssätt för att skriva en bok.
Vid ett tillfälle i boken, skriver King om vikten av att läsa mycket om man vill bli en duktig författare. Han menar på att det är av stor vikt att även läsa texter som många anses vara "dåliga", då det går att lära sig mycket av dessa texter. Vidare listar King olika nivåer av författarskap; geniala författare, bra författare, habila författare och dåliga författare. Inom kategorin geniala författare finns bland andra William Shakespeare.
När jag läste detta, började jag fundera kring det där med bra och dåliga författare. Går det verkligen att säga att en författare är bra eller dålig? Är inte det enbart läsarens åsikt och något som kan variera från en läsare till en annan.Jag håller med King om att vissa författare är genier, men vilka som är det och  vad som innebär att vara ett geni, kan ju olika personer tycka olika om. Vad är det som gör att Vredens druvor är ett mästerverk? Jag har förvisso inte läst den boken och kan inte uttala mig om den.Ibland upplever jag att vissa böcker som är tröglästa enligt mig anses som fantastiska och att lättlästa böcker på något sätt inte känns tillräckligt fina. Jag tror att vilken sorts böcker man som läsare tycker om, handlar om vad man känner sig tilltalad av.

Vissa böcker kan ha budskap som inte framgår direkt utan som finns dolt bakom orden och den generella handlingen i boken. Alla förstår inte budskapet som finns bakom och då blir det så att dessa böcker med en underton som inte framgår direkt i texten, där författaren har tänkt flera varv extra och inte enbart ger budskap och slutsatser konkret, ses som bättre och därmed är författarna till de böckerna lite bättre. Kanske Shakespeare och Steinbeck, författaren bakom Vredens druvor, har tänkt sjutton varv extra när de är sina böcker och läsaren får gnugga de små grå för att förstå det fantastiska i böckerna, och därmed anses böckerna vara bra och författarna bakom vara genier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar